Ομαδική αγωγή κατά του Hulu από εγγεγραμμένους χρήστες

0

 Μεταξύ των τρίτων με τους οποίους φαίνεται να μοιράζεται η εταιρεία τις πληροφορίες των χρηστών είναι το Facebook, η υπηρεσία Google Analytics και εταιρείες διαδικτυακής διαφήμισης.

«Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Hulu είναι παραπλανητική, διότι δεν αποκαλύπτεται στους καταναλωτές η ευρείας κλίμακας αποθήκευση και διαμοίραση πληροφοριών που αφορούν το ιστορικό προβολών του χρήστη», αναφέρεται σε σημείο της αγωγής. Οι ενάγοντες διεκδικούν επιπλέον αποζημίωση από την εταιρεία, ισχυριζόμενοι ότι υπέστησαν παρανόμως ζημία εξαιτίας της εκμετάλλευσης προσωπικών πληροφοριών με οικονομική αξία.

Νόμιμη βάση για την έγερση της αγωγής αποτέλεσε η παραβίαση διατάξεων του νόμου Video Privacy Protection Act (VDAA). Ο νομικός εκπρόσωπος της Hulu ισχυρίστηκε ότι η αγωγή θα έπρεπε να απορριφθεί, διότι ο νόμος δεν καλύπτει περιπτώσεις διανομής περιεχομένου τύπου βίντεο μέσω του ίντερνετ, όπως η  ψηφιακή υπηρεσία της Hulu. Οι ενάγοντες από την άλλη ισχυρίζονται ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς οι εγγεγραμμένοι χρήστες μιας ονλάιν υπηρεσίας συνιστούν σαφώς «καταναλωτές» υπό την έννοια του νόμου, ενώ για την προστασία που προσφέρει ο νόμος είναι αδιάφορη η μορφή (πραγματική ή μέσω διαδικτύου) στην οποία προσφέρεται η υπηρεσία διανομής βίντεο.