Ενεργοποίηση του ακατάσχετου με δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού

0

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποδείξουν στα πιστωτικά ιδρύματα και στο υπουργείο Οικονομικών τον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο τόσο το Δημόσιο όσο και τρίτοι δεν θα μπορούν να κατάσχουν ποσά έως 1.500 ευρώ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να ”τραβήξουν” οι τράπεζες χρήματα από αυτούς.

Σύμφωνα με το νόμο, οι καταθέσεις έως 1.500 ευρώ είναι ακατάσχετες για κάθε οφειλέτη σε ένα λογαριασμό σε μία μόνο τράπεζα και έτσι, ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο υπουργείο Οικονομικών τον συγκεκριμένο λογαριασμό του.

Επιπλέον στο νόμο προβλέπεται, ότι ποσό έως 1.500 ευρώ μηνιαίου μισθού, μηνιαίας σύνταξης ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού βοηθήματος είναι ακατάσχετο, ενώ απαγορεύεται η κατάσχεση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του Δημοσίου, στις περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τα 500 ευρώ.

Με το πρώτο Επιχειρησιακό Σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τα έτη 2014-2017 ενεργοποιούνται από φέτος νέες τεχνικές ελέγχων με οnline πρόσβαση των ελεγκτών στους τραπεζικούς λογαριασμούς, διεύρυνση των ηλεκτρονικών κατασχετηρίων σε όσους χρωστούν στο ελληνικό Δημόσιο έως 10.000 ευρώ και διασύνδεση των ελεγκτικών υπηρεσιών με το Κτηματολόγιο, το ΙΚΑ, τον ΕΟΠΠΥ, τα δικαστήρια, τα υποθηκοφυλακεία κ.λπ.

Ειδικότερα, οι ηλεκτρονικές κατασχέσεις επεκτείνονται και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως αμοιβαία κεφάλαια και προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ τα νέα ελεγκτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο είναι:

Η ενεργοποίηση της αυτόματης πρόσβασης των ελεγκτικών υπηρεσιών στα τρέχοντα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων με τη επιπλέον δυνατότητα πρόσβασης των ελεγκτών στα κατ’ έτος παλαιά υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών των ελεγχομένων.

Επίσης, για τους οφειλέτες του Δημοσίου, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική κατάσχεση με την επέκταση πλήρους αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ηλεκτρονικών κατασχετηρίων για οφειλές έως 10.000 ευρώ με βάση το έτος και το είδος της οφειλής, επέκταση των e-κατασχετηρίων σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και απευθείας χρέωση για μικρού ύψους ληξιπρόθεσμες οφειλές κάτω των 1.000 ευρώ, μέτρο το οποίο βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της εξέτασης.