Οριστική παύση λειτουργίας επιχείρησης spamming επιδιώκει το FTC

0

Η αμερικανική ομοσπονδιακή επιτροπή εμπορίου (FTC) εξασφάλισε προσωρινή δικαστική διαταγή με την οποία υποχρεώνεται αμερικανική εταιρία να διακόψει την αποστολή εκατομμυρίων spam emails με ερωτικό περιεχόμενο. Η προσωρινή διαταγή εκδόθηκε σε βάρος της Cleverlink Trading κι ενώ εκκρεμεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σικάγο η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του FTC για την οριστική παύση λειτουργίας της επιχείρησης.

Σύμφωνα με την επιτροπή, τα ανεπίκλητα διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα παραβίαζαν τον ομοσπονδιακό νόμο κατά του spamming, καθώς είχαν παραπλανητικό τίτλο στο μήνυμα και δεν είχαν κάποιο link που να επιτρέπει στον παραλήπτη να διακόψει την αποστολή παρόμοιων emails στο μέλλον. Παράλληλα, τα συγκεκριμένα μηνύματα είχαν σεξουαλικό περιεχόμενο το οποίο ήταν αναγνώσιμο από τον καθένα χωρίς να υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση για την ακαταλληλότητά του.

Σκοπός των υπευθύνων ήταν το κέρδος, καθώς παραπλανούσαν τους χρήστες να επισκεφθούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες όπου έπρεπε να πληρώσουν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση. Σύμφωνα με το FTC, υπολογίζεται ότι η εταιρία κέρδισε 700.000 δολάρια από συνδρομές μόνο
κατά το τελευταίο τετράμηνο.