ΟΣΔΔΥ -ΔΔ: Μελέτη κατάργησης των Computers rooms

0

Η Σύμβαση για το έργο «Μελέτη αποτύπωσης και καταγραφής της αρχιτεκτονικής των Computer Rooms των Διοικητικών Δικαστηρίων που συμμετείχαν στο έργο ΟΣΔΔΥΔΔ και προτάσεις αναμόρφωσης» δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ απο το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ως αντικείμενο του έργου ορίζεται: “Αντικείμενο του έργου είναι η εκπόνηση μελέτης, με σκοπό την κατάργηση των Computer Rooms των Διοικητικών Δικαστηρίων, όπου αυτό είναι δυνατόν, που θα περιλαμβάνει: α) αποτύπωση της αρχιτεκτονικής, β) καταγραφή του υφιστάμενου εξοπλισμού / υποδομών και γ) πρόταση συγκεκριμένων λύσεων για την αναμόρφωση της αρχιτεκτονικής αυτής, με σκοπό την άμεση απόσυρση του εξοπλισμού, όπου αυτό είναι δυνατόν και την οριστική διακοπή της λειτουργίας των Computer Rooms, σε κάθε ένα από τα ακόλουθα διοικητικά δικαστήρια:

1) Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης,
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Λάρισας, Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Χανίων, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Σερρών, Πειραιώς, Χαλκίδας και Αθηνών”.

Η σχετική μελέτη ανατέθηκε στην εταιρεία Unisystems έναντι αμοιβής 6.200 ευρώ [συμπ/ται ΦΠΑ] και ως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης (διάρκεια της σύμβασης) έχουν οριστεί οι δύο [2] μήνες.

Στις 29 Μαϊου 2018 είχε ανακοινωθεί από το υπουργείο δικαιοσύνης η έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Απουσία προγραμματσιμού, σχεδιασμού και προοπτικής ή όλων μαζί και αθροιστικώς ?