Ουσιαστική πρόοδος στην καινοτομία της Ευρώπης

0

Ο ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων καινοτομίας του 2008 (European Innovation Scoreboard – EIS) διαπιστώνει ότι σημειώθηκε ουσιαστική πρόοδος στις επιδόσεις καινοτομίας πριν από την οικονομική κρίση.

Το σχετικό χάσμα στην καινοτομία σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία μειώθηκε, ειδικότερα με δυναμική πρόοδο από πολλά νέα κράτη μέλη όπως η Κύπρος, η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, σημειώθηκε ιδιαίτερη πρόοδος σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και τη διαθεσιμότητα χρηματοδοτικών πόρων για την καινοτομία. Ωστόσο, οι καινοτομικές επενδύσεις των επιχειρήσεων εξακολουθούν να είναι σχετικά μειωμένες, ιδίως σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία.

Παράλληλα με την εν λόγω έκθεση, η έκθεση του 2008 για την επιστήμη, την τεχνολογία και την ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση των τάσεων στους τομείς των δημοσίων και των επιχειρησιακών επενδύσεων Ε&A, των τεχνολογικών επιδόσεων και της προόδου στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

«Σε περίοδο κρίσης, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για διακοπή των ερευνητικών επενδύσεων και της καινοτομίας. Η σημασία τους είναι ζωτική, εφόσον η Ευρώπη επιθυμεί να βγει ισχυρότερη από την οικονομική κρίση και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος και της παγκοσμιοποίησης. Η ΕΕ έχει πολλά πλεονεκτήματα, συγκεκριμένα έναν όλο και πιο ελκυστικό Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και επιδόσεις καινοτομίας που βελτιώνονται συνεχώς. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες, ιδίως ως προς τις σχετικές μειωμένες επενδύσεις των επιχειρήσεων. Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της έρευνας της ΕΕ, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την ανάπτυξη αγορών υψηλής τεχνολογίας βάζουν την ΕΕ στο σωστό δρόμο», τόνισαν ο αντιπρόεδρος, Γκίντερ Φερχόιγκεν,αρμόδιος για την πολιτική επιχειρήσεων και βιομηχανίας, και ο Γιάνες Ποτότσνικ, επίτροπος Έρευνας.
Σύμφωνα με την έκθεση, οι ευρωπαϊκές χώρες σχηματίζουν τέσσερις ομάδες με διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων και σχεδόν όλες οι χώρες έχουν βελτιώσει τις επιδόσεις τους.
Η Ελβετία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Γερμανία, η Δανία και το ΗΒ αποτελούν “”πρωτοπόρους”” της καινοτομίας, με επιδόσεις πολύ υψηλότερες από το μέσο όρο της ΕΕ.
Η Αυστρία, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες αποτελούν “”ακόλουθους”” της καινοτομίας, με επιδόσεις που υπερβαίνουν το μέσο όρο της ΕΕ. Στην εν λόγω ομάδα, οι επιδόσεις της Ιρλανδίας αυξάνονται με τον ταχύτερο ρυθμό και την ακολουθεί η Αυστρία.

Η Κύπρος, η Ισλανδία, η Εσθονία, η Σλοβενία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Νορβηγία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα και η Ιταλία σημειώνουν μέτριες επιδόσεις καινοτομίας, κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Η τάση στις επιδόσεις καινοτομίας της Κύπρου είναι πολύ υψηλότερη από το μέσο όρο της εν λόγω ομάδας και την ακολουθεί η Πορτογαλία.

Η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Πολωνία, η Λιθουανία, η Κροατία, η Ρουμανία, η Λετονία, η Βουλγαρία και η Τουρκία αποτελούν χώρες σε διαδικασία κάλυψης της υστέρησης, με επιδόσεις καινοτομίας πολύ κάτω του μέσου όρου της ΕΕ. Οι περισσότερες από τις εν λόγω χώρες καλύπτουν σταδιακά την υστέρησή τους. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία βελτιώνονται με τους ταχύτερους ρυθμούς.

Σχόλια