Παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας από την Thomson Reuters ερευνά η Κομισιόν

0

Τη διαδικασία που προβλέπεται για περιπτώσεις παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας ενεργοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε βάρος του καναδικού κολοσσού της οικονομικής ενημέρωσης, Thomson Reuters. Η Κομισιόν διατυπώνει υπόνοιες για πιθανή παραβίαση των κανόνων της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορούν στην κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Έτσι, προτίθεται να ερευνήσει τις πρακτικές της εταιρίας στον τομέα της παροχής οικονομικών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο.
Το βασικό ερώτημα που απασχολεί την Κομισιόν είναι κατά πόσο οι πελάτες ή οι ανταγωνιστές της Reuters Thomson εμποδίζονται να μεταφράσουν τους κώδικες που λέγονται Reuters Instrument Codes (RICs) σε εναλλακτικούς κώδικες αναγνώρισης άλλων προμηθευτών οικονομικών πληροφοριών. Οι RICs είναι σύντομοι, αλφαριθμητικοί κώδικες που επιτρέπουν την εύκολη παρακολούθηση των τιμών διαπραγμάτευσης των μετοχών μιας εταιρίας στο Χρηματιστήριο και άλλα παρόμοια δεδομένα. Αν αυτοί οι κώδικες δεν είναι συμβατοί με εκείνους άλλων εταιριών, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι «εγκλωβισμένοι» στο σύστημα και τις υπηρεσίες της Thomson Reuters, κατά παράβαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας.
Επισημαίνεται ότι η έναρξη της διαδικασίας αυτής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σημαίνει ότι η Κομισιόν έχει αποδείξεις για κάποια παράβαση, αλλά ότι στόχος είναι να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα για το θέμα, επειδή θεωρείται ζήτημα πρώτιστης σημασίας. «Τα υπερασπιστικά δικαιώματα της εταιρίας θα γίνουν απολύτως σεβαστά. Δεν υπάρχει αυστηρή προθεσμία για την ολοκλήρωση των ερευνών», ανακοίνωσε η Επιτροπή.

Σχόλια