Παράνομη η διαβίβαση στοιχείων που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση εργαζομένων

0

Φρένο στην παράνομη διαβίβαση προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων που αφορούν την κοινωνική τους ασφάλιση, έθεσε η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ), με την απόφαση που εξέδωσε στην περίπτωση της εταιρίας Goodyear.

Συγκεκριμένα η Αρχή έκρινε παράνομη τη διαβίβαση διαφόρων στοιχείων από το ΙΚΑ προς την Goodyear, που αφορούσαν τους 322 πρώην εργαζόμενους της, τους οποίους απέλυσε το 1996, κλείνοντας το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη και μετακομίζοντας σε άλλη χώρα.

Η Goodyear ζήτησε από το ΙΚΑ και τον ΟΑΕΕ – ΤΕΒΕ να της παραδώσουν στοιχεία για την τυχόν υπαγωγή στην κοινωνική τους ασφάλιση των 322 απολυμένων από αυτήν και να της γνωστοποιήσουν τα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που έλαβαν μετά το 1996, με σκοπό να συμψηφιστούν τα ποσά που ωφελήθηκαν οι απολυμένοι από τη νέα εργασία τους αλλού «προς τις απαιτήσεις τους για δήθεν μισθούς υπερημερίας».

Η ΑΠΠΔ με την απόφαση 34/07 υπό τον πρόεδρό της Δ. Γουργουράκη, θεωρεί παράνομες τέτοιου είδους συμφωνίες και ανταλλαγές στοιχείων μεταξύ εργοδοτών και κρατικών φορέων ασφάλισης.

Σχόλια