Παράταση δύο ετών στις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων κατά του καπνίσματος

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την πρόθεση να συνεχιστούν για δύο ακόμη χρόνια – 2008 και 2009 – οι χρηματοδοτήσεις υπέρ των κοινοτικών προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από το Συμβούλιο υπουργών τo 2004 για τη μεταρρύθμιση στον τομέα του καπνού, προβλέπεται η σταδιακή κατάργηση μεταξύ 2006 και 2010 των απευθείας ενισχύσεων προς τους παραγωγούς καπνού.

Η μεταρρύθμιση αυτή προέβλεπε ακόμη, μεταξύ άλλων, ότι μέχρι τα τέλη του 2007 θα παρακρατείται ποσό, που αναλογεί στο 5% αυτών των ενισχύσεων, προς όφελος του «κοινοτικού ταμείου καπνού», που προορίζεται για τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος . Σε ετήσια βάση υπολογίζεται ότι θα διατεθούν 16,9 εκατ. ευρώ για τέτοια προγράμματα.

Υποστηρίζοντας την πρόταση να δοθεί παράταση δύο ετών στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης η αρμόδια για τη Γεωργία επίτροπος, Μ. Φίσερ Μπόελ υπενθυμίζει σε γραπτή δήλωσή της ότι το 2010 θα καταργηθούν οι ενισχύσεις στον τομέα του καπνού.

Ο αρμόδιος για τη δημόσια υγεία επίτροπος Μάρκος Κυπριανού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Κομισιόν, επιμένοντας στη δέσμευση που έχει αναλάβει για τη στήριξη των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα «HELP-Για μια ζωή χωρίς τσιγάρο».