Παράταση εργασιών για την υιοθέτηση του e-παραβόλου από το Υπ. Δικαιοσύνης

0

 

Με απόφαση του Υπ. Δικαιοσύνης (29 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83539 οικ.), τροποποιείται η υπ’ αριθμ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 2414/10-11-2015) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως εξής:

Παρατείνεται η διάρκεια των εργασιών της Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την υιοθέτηση του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έως τις 30 Ιουνίου 2016.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 45913 οικ./3-11-2015 (ΦΕΚ τ. Β’ 2414/10-11-2015) απόφασή του Υπ. Δικαιοσύνης.

Σχόλια