Παρελθόν οι γραπτές συστάσεις

0

Οι γραπτές συστάσεις ενδέχεται να εκλείψουν καθώς ένας στους πέντε διευθυντές λέει ότι χρησιμοποιεί τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης για να βρει πληροφορίες για τους υποψήφιους που αναζητούν μια θέση εργασίας.

Επιπλέον το ένα τρίτο των διευθυντών υποστηρίζει ότι απορρίπτει τις αιτήσεις των υποψηφίων βάσει αυτών που διαβάζουν στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από την διαδικτυακή εταιρεία εξεύρεσης εργασίας CareerBuilder, διαπίστωσε ότι από τους 3.169 ερωτηθέντες διευθυντές το 22% χρησιμοποιεί δίκτυα σαν το Facebook και το MySpace για την πρόσληψη νέου προσωπικού. Το 34% αυτών επίσης απέρριψε τους υποψηφίους από το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους.

Μόνο το εννέα τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν ανατρέχει στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων.

Σχόλια