Παρέμβαση της Κομισιόν για την προστασία του ανταγωνισμού στην ιταλική τηλεπικοινωνιακή αγορά

0

Με επιστολή της προς την ιταλική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (AGCOM), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει την ανάγκη διασφάλισης του υγιούς, αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά μέσα από τις συμφωνίες που προωθεί η αρχή με την Telecom Italia, τη μεγαλύτερη τηλεπικοινωνιακή εταιρία της γειτονικής χώρας.
Η Telecom Italia έχει δεσμευθεί να προβεί σε σειρά ενεργειών που αφορούν τόσο στη λιανική αγορά τηλεφωνικών υπηρεσιών όσο και στη χονδρική αγορά ευρυζωνικών συνδέσεων –ενέργειες οι οποίες, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση της εταιρίας και υποτίθεται ότι θα ενισχύσουν την απουσία διακρίσεων στις εν λόγω αγορές. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο στην πράξη, απαραίτητη είναι, όπως αναφέρει η Επιτροπή, η παρέμβαση της AGCOM. Η τελευταία καλείται να διατηρήσει ανοικτό δίαυλο με την Κομισιόν και τις άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, προς χάριν της διαφάνειας.
«Κι άλλες ρυθμιστικές αρχές, όπως αυτή της Πολωνίας, έρχονται αντιμέτωπες με δεσμεύσεις που προτείνει η πρώην μονοπωλιακή τηλεπικοινωνιακή εταιρία. Τέτοιες δεσμεύσεις αποτελούν κανονιστικές υποχρεώσεις στον βαθμό που αφορούν σε τροποποιήσεις ένδικων μέσων τα οποία ισχύουν σήμερα, σε νέα ένδικα μέσα ή στον μηχανισμό εφαρμογής. Συνεπώς, οι όποιες δεσμεύσεις πρέπει να εξεταστούν τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, προτού υλοποιηθούν», δήλωσε η Επίτροπος Τηλεπικοινωνιών, Βίβιαν Ρέντινγκ. «Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί ότι τέτοιες προσεγγίσεις που βασίζονται σε δεσμεύσεις λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα των εναλλακτικών παρόχων και ότι δεν θίγεται το δικαίωμά τους να προσφεύγουν στην AGCOM», συμπλήρωσε.

Σχόλια