Επισφαλής η αποστολή αρχείων από Δικηγόρους σύμφωνα με έρευνα

0

 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρίας LexisNexis, τα αρχεία που μοιράζονται οι δικηγόροι είναι σε μεγάλο βαθμό μη ασφαλή, καθώς η πλειοψηφία των δικηγόρων δεν λαμβάνει τις απαραίτητες προφυλάξεις, προκειμένου να προστατεύσει τα εμπιστευτικά έγγραφα που μοιράζεται.

Στην έρευνα αναφέρεται ότι το 89 τοις εκατό των δικηγόρων χρησιμοποιούν το e-mail για να συνεργαστούν με πελάτες ή τρίτα μέρη. Ωστόσο η πλειονότητα των δικηγόρων, το μόνο που κάνει για να προστατεύσει το περιεχόμενο των emails είναι να προσθέσει σε αυτό μια δήλωση εμπιστευτικότητας.

Απαντώντας στην έρευνα, το 77 τοις εκατό των δικηγόρων απάντησαν ότι κατά την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβάνουν στο σώμα του μηνύματος μια δήλωση εμπιστευτικότητας. Μόνο το 22 τοις εκατό απάντησαν ότι κρυπτογραφούν τα e-mail τους και ακόμα λιγότεροι ότι λαμβάνουν άλλα μέτρα ασφαλείας όπως προστασία των εγγράφων με κωδικό πρόσβασης ή με την αποστολή μόνο συνδέσμων των εγγράφων που βρίσκονται σε ασφαλείς ιστοσελίδες.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε επίσης, ότι πάνω από τους μισούς δικηγόρους σε ποσοστό 52,5 τοις εκατό, έχουν χρησιμοποιήσει δωρεάν υπηρεσίες ανταλλαγής αρχείων, όπως το Dropbox ή το Box για να μοιραστούν αρχεία με πελάτες ή συναδέλφους.

Η έρευνα διεξήχθη το Μάρτιο σε 282 εν ενεργεία δικηγόρους και επαγγελματίες νομικούς σε περισσότερες από 15 περιοχές των ΗΠΑ.

Τα δημοσιευμένα συμπεράσματα της έρευνας

Σχόλια