Περισσότερα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο ζητά η Κομισιόν από τη Βρετανία

0

Προθεσμία δύο μηνών για να ικανοποιήσει το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στη λήψη μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο έχει η Βρετανία.
Χθες, η Κομισιόν προχώρησε στη δεύτερη φάση της διαδικασίας επί παραβάσει κατά της Γηραιάς Αλβιόνας, ζητώντας της να παράσχει στους πολίτες της «την πλήρη προστασία των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, «η ευρωπαϊκή νομοθεσία διακηρύσσει ότι οι χώρες της Ε.Ε. οφείλουν να διασφαλίζουν το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των πολιτών, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή η πλοήγηση στο Διαδίκτυο, απαγορεύοντας την παράνομη παρακολούθηση και επιτήρησή τους χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Δεδομένου ότι οι κανόνες αυτοί δεν έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο εθνικό δίκαιο του Ηνωμένου Βασιλείου, η Επιτροπή θα αποστείλει στο Ηνωμένο Βασίλειο αιτιολογημένη γνώμη».
Η επικοινωνία Επιτροπής-Βρετανίας για τα θέματα αυτά ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο. Αφορμή ήταν καταγγελίες Βρετανών πολιτών «σχετικά με τη χρήση συμπεριφορικής διαφήμισης από παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου». Κατόπιν αυτών, η Επιτροπή διαπίστωσε τρία κενά στους ισχύοντες στο Ηνωμένο Βασίλειο κανόνες για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών:
1. Δεν υπάρχει ανεξάρτητη εθνική αρχή για την εποπτεία της παρακολούθησης των επικοινωνιών.
2. Η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει την παρακολούθηση των επικοινωνιών όχι μόνο εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συναινούν στην παρακολούθηση, αλλά και όταν το πρόσωπο που παρακολουθεί τις επικοινωνίες έχει «βάσιμους λόγους να πιστεύει» ότι έχει δοθεί η σχετική συγκατάθεση.
3. Οι διατάξεις του νόμου που απαγορεύουν και επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης παρακολούθησης περιορίζονται σε «εκ προθέσεως» υποκλοπή μόνο, ενώ η κοινοτική νομοθεσία απαιτεί από τα κράτη-μέλη να απαγορεύσουν και να διασφαλίζουν την επιβολή κυρώσεων σε τυχόν παράνομες υποκλοπές ανεξάρτητα από το αν διαπράττονται εκ προθέσεως ή όχι.
Αν η Κομισιόν δεν λάβει απάντηση για όλα αυτά σε διάστημα δύο μηνών ή η απάντηση κριθεί μη ικανοποιητική, τότε μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια