Περισσότερα ζητούν οι πολίτες από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση

0

Μέτρια επίπεδα ικανοποίησης από την χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών εμφάνισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες, σύμφωνα με έρευνα [PDF] που διεξήχθη στο πλαίσιο της «Συγκριτικής Έκθεσης του 2012 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση».

Παρότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εμφανίστηκαν να χρησιμοποιούν ολοένα συχνότερα υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δήλωσαν λιγότερο ικανοποιημένοι από την χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών (βαθμός ικανοποίησης 6,5 στα 10) σε σχέση με την χρήση ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (8,5) ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών αγορών (7,5).

Από την έρευνα προέκυψε ότι ιδιαίτερα δημοφιλείς μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών είναι οι υπηρεσίες δήλωσης φόρου εισοδήματος, δήλωσης αλλαγής διεύθυνσης, εγγραφής σε τριτοβάθμιο ίδρυμα και υποβολής αίτησης για σπουδαστική υποτροφία. Το 54 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι εξακολουθεί να προτιμά τις συναλλαγές πρόσωπο με πρόσωπο ή άλλες παραδοσιακές μορφές εξυπηρέτησης. Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι το 30 τοις εκατό των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα μπορούσε να κάνει τακτική χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ήταν καλύτερα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του.

Σχόλια