Περισσότεροι έλεγχοι από τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

0

Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (EDPS) διαβεβαίωσε ότι θα αυξηθούν οι επί τόπου έλεγχοι των κοινοτικών οργάνων και υπηρεσιών για να διασφαλιστεί ότι έχουν όλοι συμμορφωθεί με το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ωστόσο, ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την πρόοδο και τη βελτίωση των ευρωπαϊκών οργάνων όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας.

“Οι κοινοτικοί θεσμοί στο σύνολό τους έχουν σημειώσει πρόοδο στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το EDPS θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και θα αυξήσει τους ελέγχους”, αναφέρει η ανακοίνωση της ρυθμιστικής αρχής.

Σύμφωνα με την ρυθμιστική οργάνωση κάθε υπηρεσία και οργανισμός της ΕΕ οφείλει να έχει ένα κατάλογο στον οποίο να καταγράφει τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Σχόλια