Πιέσεις στην Άγκυρα για ελευθερία πρόσβασης στο YouTube

0

Να σταματήσει να μπλοκάρει την ιστοσελίδα YouTube και χιλιάδες άλλους ιστοτόπους που τελούν υπό απαγόρευση στην Τουρκία, ζητεί από τη γειτονική χώρα ο ΟΑΣΕ. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ), τονίζει σχετικά ότι ο νόμος που τέθηκε σε ισχύ στην Τουρκία από το 2007 απαγορεύοντας περισσότερους από 5 χιλιάδες ιστοτόπους, πλήττει σοβαρά την ελευθερία της έκφρασης και τα δικαιώματα πληροφόρησης.
Ο επικεφαλής του τομέα των ελευθεριών στα ΜΜΕ, στον ΟΑΣΕ Ντούνια Μιγιάτοβιτς δήλωσε συγκεκριμένα: «Ζητώ από τις τουρκικές αρχές να ανακαλέσουν τις διατάξεις παρεμπόδισης που δεν επιτρέπουν στους πολίτες να είναι μέρος της σημερινής παγκόσμιας κοινωνίας της πληροφορίας».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επίμαχος νόμος αρχικά ψηφίστηκε για να περιοριστεί η πρόσβαση σε ιστοσελίδες με πορνογραφία, ο ΟΑΣΕ, ωστόσο, επισημαίνει ότι πλέον η διάταξη εφαρμόζεται σε θέματα και ιστοτόπους που υπερβαίνουν τις αρχικά προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Σχόλια