Πλατφόρμα ανταλλαγής Ληξιαρχικών Πράξεων από Έλληνες επιστήμονες

0

Mία ομάδα Ελλήνων ειδικών και επιστημόνων, ανέλαβε ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, τη δημιουργία της Πλατφόρμας Ανταλλαγής Ληξιαρχικών Πράξεων, υπό την αιγίδα της «Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως» (Commission Internationale de l’ Εtat Civil ). Το έργο αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ασφαλούς ανταλλαγής ληξιαρχικών εγγράφων για τους πολίτες των κρατών-μελών της CIEC. Υπεύθυνος του έργου είναι ο κ. Αλέξανδρος Βαρβέρης, μέλος Ε.Ε.Δ.Ι.Π. του Πανεπιστημίου Αθηνών.Όλα άρχισαν όταν το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Επιτροπής Προσωπικής Καταστάσεως, υπό τον καθηγητή κ. Σπύρο Βρέλλη, υποστήριξε τη δημιουργία της ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των ληξιαρχείων, προκειμένου οι αρχές των κρατών-μελών να ανταλλάσσουν τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά, αποφεύγοντας τη σχετική γραφειοκρατία. Στοιχεία όπως οι γάμοι, η γέννηση τέκνων, οι βαπτίσεις, οι αναγνωρίσεις ή νομιμοποιήσεις τέκνων, οι θάνατοι, είναι μερικά από τα πιστοποιητικά, που συνήθως ανταλλάσσονται μεταξύ των αρχών. Στόχος του προγράμματος, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και ξεκίνησε στο τέλος του 2010, είναι μέσα σε δύο χρόνια τα ληξιαρχεία 12 χωρών της Ευρώπης και τεσσάρων εκτός (Ελβετία, Τουρκία, Μεξικό, Κροατία) να είναι συνδεδεμένα ηλεκτρονικά και να ανταλλάσσουν τις σχετικές πληροφορίες.

Σχόλια