Πλοήγηση στο ίντερνετ χωρίς σύνορα επιδιώκει η Κομισιόν

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το eYouGuide, ένα νέο επιγραμμικό εργαλείο το οποίο παρέχει πρακτικής φύσεως συμβουλές σχετικά με τα «ψηφιακά δικαιώματα» των καταναλωτών βάσει του κοινοτικού δικαίου.

Ο οδηγός αυτός, ο οποίος αποτελεί την ανταπόκριση σε σχετικό κάλεσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 2007, ασχολείται με ζητήματα καταναλωτή, όπως τα δικαιώματά του έναντι του παρόχου ευρυζωνικών υπηρεσιών, οι αγορές στο διαδίκτυο, η τηλεκφόρτωση μουσικής και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών, τόσο επιγραμμικά όσο και στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Παρόλο που το 48,5% των νοικοκυριών στην ΕΕ διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση με το διαδίκτυο, μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου εμφανίζει πολλούς καταναλωτές να εξακολουθούν να αποτρέπονται από τις συναλλαγές μέσω του διαδικτύου λόγω ελλείψεως εμπιστοσύνης.

Μόνον το 12% από τους χρήστες του διαδικτύου στην ΕΕ νοιώθουν ασφαλείς όταν κάνουν τις συναλλαγές τους μέσα από αυτό, ενώ το 39% των εν λόγω χρηστών έχουν μεγάλες αμφιβολίες όσον αφορά την ασφάλεια, και το 42% δεν τολμούν να προβούν σε οικονομικές συναλλαγές επιγραμμικά.

Το 65% των χρηστών του Διαδικτύου στην ΕΕ δεν γνωρίζουν πού να βρουν πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις διασυνοριακές αγορές εντός της ΕΕ. Το ένα τρίτο των καταναλωτών σκέπτεται να αγοράσει επιγραμμικά από άλλη χώρα επειδή είναι καλύτερα και φθηνότερα, αλλά μόνον το 7% αγοράζει πράγματι.

«Στην ΕΕ, τα δικαιώματα των καταναλωτών επιγραμμικά δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από τον τόπο εγκατάστασης μιας εταιρείας ή ενός ιστότοπου. Τα εθνικά σύνορα δεν θα πρέπει πια να ταλαιπωρούν τους Ευρωπαίους καταναλωτές όταν αγοράζουν σε απευθείας σύνδεση (επιγραμμικά) ένα βιβλίο ή όταν τηλεκφορτώνουν ένα τραγούδι», ανέφερε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας.

Ο eYouGuide επεξηγεί τα συγκεκριμένα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών που πλοηγούνται στο Διαδίκτυο ή αγοράζουν σε απευθείας σύνδεση μέσω αυτού, χάρη στην 25ετή ιστορία των κοινοτικών κανόνων προστασίας των καταναλωτών. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, και όταν είναι στο Διαδίκτυο, δικαιούνται:

· Ξεκάθαρη πληροφόρηση σχετικά με τις τιμές και τους συναλλακτικούς όρους πριν προβούν σε κάποια αγορά.
·Να αποφασίζουν εάν και πώς τα προσωπικά τους στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία·
· οι αγορές τους να τους αποστέλλονται μέσα 30 ημέρες από την ημερομηνία της πράξης αγοράς.
·Ένα διάστημα «ψύχραιμης επανεξέτασης», διάρκειας τουλάχιστον 7 εργάσιμων ημερών μετά την αγορά, εντός του οποίου να μπορούν να αλλάξουν γνώμη.
·Εγγύηση ελάχιστης διάρκειας 2 ετών για τα αγορασθέντα προϊόντα.
·Προστασία έναντι των πιεστικών πωλητών, από αθέμιτους συμβατικούς όρους και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.