Ποινική διαδικασία εναντίον της Βουλγαρίας για την μη εφαρμογή της “φορητότητας” των αριθμών των σταθερών τηλεφώνων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινηθεί ποινική διαδικασία εναντίον της Βουλγαρίας, επειδή η ηγεσία της χώρας δεν έχει υλοποιήσει τη δέσμευση της να εξασφαλίσει τη λεγόμενη «φορητότητα» των αριθμών των σταθερών τηλεφώνων.
Ειδικότερα πρόκειται για τη δυνατότητα των καταναλωτών να διατηρούν τον ίδιο αριθμό του σταθερού τηλεφώνου, έστω και αν αποφασίσουν να αλλάξουν τηλεφωνική εταιρία.
«Πρόκειται για σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού στην αγορά, το οποίο διευρύνει το δικαίωμα επιλογής του κόσμου», τόνισε η Επίτροπος για τις Τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ.
Σύμφωνα με την ίδια, η Βουλγαρία είχε λάβει δύο χρόνια παράταση της προθεσμίας εφαρμογής του μέτρου, που θα εξασφαλίσει στους πολίτες της το δικαίωμα, που διαθέτουν οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι.
«Η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν εφαρμόζεται στη Βουλγαρία, μολονότι η προθεσμία για την υλοποίησή της έχει λήξει στις αρχές του 2009», πρόσθεσε η Ευρωπαία Επίτροπος.