Πορεία της Google για το “δικαίωμα στη λήθη”

0

Σε κάθε πόλη, η Google παρουσίασε μία ομάδα αποτελούμενη από τοπικούς εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν πώς θα εφαρμοσθεί η απόφαση του ΔΕΚ, η οποία περιέλαβε στο σκεπτικό της και τον ιδρυτή της Wikipedia Τζίμι Γουέιλς. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν, ώστε να εκπονήσουν μια μη δεσμευτική έκθεση, που θα υποβληθεί τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Ενώ σε άλλες πόλεις την ομάδα ακολούθησαν ανώτερα στελέχη Διεθνών Οργανισμών, εκδότες εφημερίδων και Δικηγόροι, στις Βρυξέλλες την ομάδα συναποτελούσαν στελέχη – συνεργάτες της ΕΕ για τον σχεδιασμό και την προετοιμασία των νομοθετημάτων που πρόκειται να θεσπίσει η ΕΕ, αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο Πωλ Νέμιτς, Διευθυντής στο τμήμα Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενος προς τη Google είπε, ότι βασική απειλή για την ελευθερία του λόγου στις κοινωνίες, αποτελεί η μαζική επιτήρηση, και προσέθεσε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει δικαίωμα να προστατεύει τους Ευρωπαίους, καθώς το δικαίωμα αυτό, επιτηρούμενο και μη, είτε από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, είναι το κλειδί της θεμελιώδους ελευθερίας.

Σχόλια