Πώς η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του laptop σας, μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραβίαση της ιδιωτικότητά σας

0

Από ένα ελάχιστα γνωστό χαρακτηριστικό των προδιαγραφών της HTML5 – γλώσσα προγραμματισμού – προκύπτει ότι οι δικτυακοί τόποι μπορούν να γνωρίζουν την εναπομείνασα ενέργεια στη μπαταρία του laptop ή του smartphone των επισκεπτών τους, γεγονός που, σύμφωνα με ερευνητές σφαλείας, επιτρέπει την αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας για την παρακολούθηση των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο (browsers). 

Η εφαρμογή ελέγχου της κατάστασης της μπαταρίας των χρηστών υποστηρίζεται από τους περιηγητές: Firefox, Opera και Chrome και εισήχθη από την Κοινοπραξία του Παγκόσμιου Ιστού ( W3C ) το 2012, με σκοπό να βοηθήσει τις ιστοσελίδες να υποστηρίξουν τη διατήρηση της ενέργειας των επισκεπτών τους. Σε μια ιδανική περίπτωση, μια ιστοσελίδα έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την κατάσταση της μπαταρίας του επισκέπτη της και να προβεί στην απενεργοποίηση των πιό ενεργοβόρων χαρακτηριστικών της λειτουργίας της. 

Οι προδιαγραφές και οι κανόνες λειτουργίας της W3C, παρέχουν τη δυνατότητα στις ιστοσελίδες, χωρίς την άδεια των χρηστών, να αποτυπώνουν την εναπομείνασα διάρκεια ζωής της μπαταρίας τους, υποστηρίζοντας ότι οι σχετική πληροφορία έχει ελάχιστες επιπτώσεις στην προστασία της ιδιωτικότητάς τους. Αντίθετα, σε μια πρόσφατη μελέτη τεσσάρων ερευνητών ασφαλείας, από τη Γαλλία και το Βέλγιο, ο σχετικός ισχυρισμός αμφισβητείται έντονα. 

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι πληροφορίες που ένας δικτυακός τόπος δέχεται είναι ιδιαίτερα εξατομικευμένες. Ειδικότερα, σε αυτές περιλαμβάνεται αφενός ο εκτιμώμενος χρόνος, σε δευτερόλεπτα, που θα διαρκέσει η μπαταρία μέχρι να αποφορτιστεί πλήρως, και αφετέρου η ενέργεια της μπαταρίας, που εκφράζεται ως ποσοστό επί του συνόλου της. Αυτοί οι δύο αριθμοί, λαμβανομένοι μαζί, είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ως ένας πιθανός αριθμός ταυτότητας του χρήστη, κατά το χρόνο επίσκεψης των ιστοσελίδων της επιλογής του. 

Σχόλια