Πράσινο φως για ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για τα ποινικά μητρώα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση του Συμβουλίου για τη σύσταση ενός ηλεκτρονικού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ποινικά Μητρώα (ECRIS).

«Για να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή πολιτική για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη και για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, είναι σημαντικό να δημιουργήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα φιλικό προς το χρήστη σύστημα, το οποίο θα εγγυάται μια αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για το ιστορικό των καταδικαστικών αποφάσεων των εγκληματιών», υπογράμμισε ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας, Ζακ Μπαρό.

Ο νεοδιορισθείς επίτροπος, ο οποίος αντικατέστησε τον Φράνκο Φρατίνι, συμπλήρωσε, «οι πληροφορίες θα διανέμονται σε δικαστές και εισαγγελείς αλλά και στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ. Είναι ένα απαραίτητο μέτρο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας αλλά και για την πρόληψη νέων εγκληματικών ενεργειών».

Μελέτη που διενήργησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να εξετάσει την τρέχουσα κατάσταση στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα ποινικά μητρώα κατέδειξε ότι οι υπάρχοντες μηχανισμοί δεν είναι αξιόπιστοι.