Προϋποθέσεις για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών

0

Ο υπουργός Επικρατείας Θεόδωρος Ρουσόπουλος ανακοίνωσε στις Ενώσεις Περιφέρειας τις επισημάνσεις του για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την συγκέντρωση των ΜΜΕ και τις αδειοδοτήσεις.

Οι βασικές προτάσεις αφορούν τα έξι κριτήρια τα οποία θα οδηγούν στην πολυπόθητη αδειοδότηση, το σημαντικότερο από τα οποία είναι εκείνο που αναφέρεται στις συγχωνεύσεις καθώς και στο ζήτημα της βιωσιμότητας των τηλεοπτικών σταθμών, της επένδυσης και της προγραμματικής πληρότητας.

Επίσης, προβλέπεται αυξημένη μοριοδότηση για τους σταθμούς που θα αποφασίσουν να συγχωνευθούν, σε τέτοιο ωστόσο υπερβολικό βαθμό, που ουσιαστικά, λόγω του περιορισμένου αριθμού των συχνοτήτων, να αποκλείεται οποιοσδήποτε άλλος.