Προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για καταχρηστικές ρήτρες στο ηλεκτρονικό εμπόριο

0

Το Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ζητήματα Υγείας και για τους Καταναλωτές (Health and Consumers – SANCO), με σχετική ανακοίνωσή του, προειδοποιεί το καταναλωτικό κοινό, να ελέγχει τους όρους σύμβασης προτού προχωρήσει στην αγορά προϊόντων μέσω διαδικτύου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, η οποία διεξήχθη στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2012 σχετικά με τους διαδικτυακούς τόπους που πωλούν ηλεκτρονικά παιχνίδια, βίντεο, βιβλία και μουσική, αποδείχθηκε ότι το 75% δεν πληροί τους κανόνες του νόμου περί προστασίας του καταναλωτή. Ειδικότερα, τονίζεται ότι στο 70% περίπου των διαδικτυακών τόπων, οι όροι της σύμβασης δεν αναφέρονταν με σαφήνεια ή περιείχαν καταχρηστικές ρήτρες.

Επίσης, λόγω της φύσης της τηλεφόρτωσης, ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Οι έμποροι οφείλουν γι’ αυτό το λόγο να πληροφορούν τους καταναλωτές πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς του προϊόντος, πρακτική όμως που δεν εφαρμόζεται από τους περισσότερους. Ένα άλλο βασικό πρόβλημα είναι η απουσία επαρκούς πληροφόρησης για την ταυτότητα και τη διεύθυνση του εμπόρου. Αρκετοί διαδικτυακοί τόποι δεν περιείχαν στοιχεία για την ταυτότητα, τη γεωγραφική και την ηλεκτρονική διεύθυνση του εμπόρου με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η επικοινωνία των καταναλωτών με αυτούς.

Η Επιτροπή, στο πλαίσιο συμπληρωματικής μελέτης, διαπίστωσε ότι τα παιχνίδια, τα οποία διαφημίζονταν ως δωρεάν, απαιτούσαν, σε μεταγενέστερο στάδιο, την πληρωμή χρηματικού ποσού για την προσθήκη ή την αγορά συνοδευτικών προγραμμάτων, ενώ 9 στους 10 διαδικτυακούς τόπους δεν ενημέρωναν σχετικά τους χρήστες. Τέλος, ο αρμόδιος Επίτροπος, κ. Tonio Borg, σε δηλώσεις του, εστίασε κυρίως στις περιπτώσεις προϊόντων που απευθύνονται σε παιδιά, τα οποία ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και γίνονται εύκολα θύματα παραπλάνησης. Επισήμανε επίσης το γεγονός ότι η πλειονότητα των ελεγχθέντων διαδικτυακών τόπων δεν παρέχει εύκολη πρόσβαση στους βασικούς συμβατικούς όρους.

Σχόλια