Προειδοποίηση Κομισιόν για την πώληση του ΟΤΕ

0

Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Τσαρλς Μακρίβι δήλωσε ότι η συμφωνία Ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom για τον ΟΤΕ παραβιάζει τη συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ως εκ τούτου απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην ελληνική κυβέρνηση στις 14/4/2009.
Σύμφωνα με το κείμενο της επιστολής, η σχετική συμφωνία που κυρώθηκε τον Ιούνιο του 2008 (ν. 3676/2008) από το ελληνικό κοινοβούλιο, συνιστά «κρατικό μέτρο» και – κατά τη γνώμη της Επιτροπής– παραβιάζει, σε τέσσερα σημεία της, τις διατάξεις για την ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων (άρθρο 56 ΕΚ) και την ελευθερία εγκατάστασης (άρθρο 43 ΕΚ) της Συνθήκης Ε.Κ.
Ο κ. Μακρίβι ουσιαστικά εγκαλεί την ελληνική κυβέρνηση για τους όρους της συμφωνίας που επιτρέπουν:
1. Στους δύο μετόχους να ορίζουν το 100% των μελών του δ.σ. στον ΟΤΕ, αφήνοντας τη μειοψηφία του 50% (μείον δύο μετοχές) χωρίς εκπροσώπηση στο δ.σ.
2. Τα δικαιώματα αρνησικυρίας (veto) στο Ελληνικό Δημόσιο σε αποφάσεις μείζονος σημασίας για τον ΟΤΕ.
3. Τους περιορισμούς στην πώληση μετοχών από την D.T., καθώς η σχετική συμφωνία επιβάλλει ο αγοραστής να είναι της «αρεσκείας» του Ελληνικού Δημοσίου.
Η ελληνική πλευρά πρέπει νΑ απαντήσει μέχρι 14/6/2009.
Εφόσον η απάντηση δεν ικανοποιήσει, ακολουθεί η αποστολή Αιτιολογημένης Γνώμης και εφόσον και η νέα απάντηση δεν ικανοποιήσει, η Κομισιόν μπορεί να παραπέμψει το θέμα στο ΔΕΚ.