Υπηρεσία αγοράς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από την Google

0

 

Η Google ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη λειτουργία, σε πειραματικό στάδιο, μίας διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους κατόχους πατεντών, η δυνατότητα να τις πωλήσουν στην εταιρεία.
 
Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο επίσημο ιστολόγιο του τεχνολογικού κολοσσού, οι κάτοχοι των πατεντών θα γνωστοποιούν στην εταιρεία τις πατέντες τις οποίες προτίθενται να πωλήσουν, και την τιμή την οποία ζητούν γι’ αυτές.
 
Το πρόγραμμα, το οποίο επισήμως ονομάζεται «Προώθηση Αγοράς Πατεντών», θα λειτουργήσει από τις 8 έως τις 22 Μαΐου, ενώ η εταιρεία θα έχει ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για την πρόθεση αγοράς των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους μέχρι τις 26 Ιουνίου.

Σχόλια