Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τα sites γνωριμιών στις ΗΠΑ

0

Τη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου, το οποίο θα καθιερώνει κανόνες δημιουργίας και χρήσης για τα sites γνωριμιών, επεξεργάζονται ορισμένες πολιτείες στην Αμερική στην προσπάθειά τους να προστατέψουν τους χρήστες των εν λόγω sites και δη τους ανήλικους, από εγκληματικές συμπεριφορές.

Μια από τις προτάσεις που συζητείται, αφορά στην υποχρέωση κάθε τέτοιου site να προειδοποιεί τους χρήστες του ότι δεν παρέχονται προσωπικές πληροφορίες για τον κάθε χρήστη και ότι όποιες πληροφορίες υπάρχουν, δίνονται από τους ίδιους τους χρήστες και δεν εγγυώνται για την ακρίβειά τους.

Επίσης, προτάθηκε από γερουσιαστή να υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης του ποινικού μητρώου του κάθε χρήστη με βάση το όνομα που θα δηλώνει.

Έκδηλη ωστόσο, είναι η ανησυχία ότι συνταγματικές διατάξεις ενδεχομένως θα εμποδίσουν την εύκολη εφαρμογή και απορρόφηση τέτοιων ρυθμίσεων.

Σχόλια