Προς αλλαγή της νομοθεσίας για τα προιόντα swap η ΕΕ

0

Την τροποποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ προκειμένου να μην μπορούν κράτη μέλη της να χρησιμοποιούν προϊόντα swap για να καλύπτουν τα ελλείμματά τους εξετάζει, σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το πρακτορείο οικονομικών ειδήσεων υποστηρίζει ότι έχει στην κατοχή του εμπιστευτικό έγγραφο της EKT, στο οποίο αναφέρεται ότι το εκτελεστικό συμβούλιο της τράπεζας προτείνει την απαγόρευση διακανονισμών με swaps όπως και συμφωνίες προεξόφλησης επιτοκίου για τα ελλείμματα των κρατών στην Ε.Ε. Επίσης στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι η ΕΚΤ μπορεί να υιοθετήσει αυστηρότερους περιορισμούς στο κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τα collateral. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα.;

Σχόλια