Προς αυστηροποίηση της λειτουργίας του διαδικτύου η Αυστραλία

0

Πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου που δραστηριοποιούνται στην αυστραλιανή αγορά ενδέχεται να υποχρεωθούν να κρατούν αναλυτικά στοιχεία για το ιστορικό επισκέψεων των πελατών τους και να παρέχουν πρόσβαση στα στοιχεία αυτά εφόσον τους ζητηθεί από τις αρχές της χώρας.
Ο γενικός εισαγγελέας της Αυστραλίας επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση μελετά την εγκαθίδρυση καθεστώτος διατήρησης στοιχείων αναφορικά με τη λειτουργία του διαδικτύου στη χώρα. Αν προωθηθεί η σχετική ρύθμιση θα αλλάξει άρδην ο τρόπος λειτουργίας των παρόχων. Προς το παρόν, η εταιρίες υπηρεσιών διαδικτύου κρατούν δεδομένα από το ιστορικό επισκέψεων των πελατών τους μόνο κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος.
Ως πυξίδα προς την αυστηροποίηση του σχετικού πλαισίου, οι αυστραλοί νομοθέτες χρησιμοποιούν το αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην ΕΕ. Εντός της Ένωσης, το καθεστώς ορίζει ότι οι πάροχοι σε συγκεκριμένα κράτη μέλη διατηρούν τα στοιχεία, υπό τους όρους της σχετικής κοινοτικής Οδηγίας, για μια περίοδο από 6 έως 24 μήνες.

Σχόλια