Προς διευκόλυνση των υποκλοπών οι ΗΠΑ

0

Την ψήφιση ομοσπονδιακού νόμου που θα υποχρεώνει τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, να παρέχουν τη δυνατότητα υποκλοπής των δικτύων τους, προωθούν υπεύθυνοι αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι υπέρμαχοι της εν λόγω πρωτοβουλίας τονίζουν ότι τα τελευταία χρόνια, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει αρκετές από τις εταιρείες του κλάδου στην ενίσχυση της ασφάλειας των δικτύων τους σε βαθμό ώστε να μειώνεται σημαντικά η δυνατότητα υποκλοπής των δεδομένων που διακινούνται. Με την προώθηση του νέου νόμου, οι ίδιοι ελπίζουν ότι οι εταιρείες θα υποχρεωθούν να αφήνουν πάντα περιθώριο υποκλοπής, προκειμένου, όταν συντρέχει λόγος, οι αρχές να έχουν τη δυνατότητα.

Σχόλια