Πρόσβαση στις επικοινωνίες Δικηγόρων – Πελατών από τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες

0

Έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα στα πλαίσια δίκης στη Βρετανία, που αφορούσε στην απαγωγή δύο ανδρών, οι οποίοι φέρεται να απήχθησαν και να μεταφέρθηκαν στη Λιβύη, και στην οποία συμμετείχαν οι μυστικές υπηρεσίες των Η.Π.Α και της Βρετανίας, υποδεικνύουν, ωστόσο, την ύπαρξη ενός προτύπου μηχανισμού κατασκοπείας, τον οποίο εφαρμόζουν ορισμένες κυβερνητικές υπηρεσίες, με σκοπό να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των συνομιλιών των Δικηγόρων με τους πελάτες τους.

Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε μία συγκεκριμένη πολιτική κατά των μυστικών υπηρεσιών, ώστε να εμποδίζεται αποτελεσματικά η παρέμβαση στην επικοινωνία Δικηγόρου – Πελάτη, και η διάδοση των πληροφοριών στις οποίες αποκτάται πρόσβαση.

Τέλος, ο Δικηγόρος της μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Reprieve, η οποία έλαβε μέρος στη δίκη των δύο ανδρών και έχει ως στόχο την εν γένει προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τονίζει ότι είναι σαφές πως οι βρετανικές αρχές έχουν εδώ και χρόνια αποκτήσει αθέμιτη πρόσβαση στην επικοινωνία Δικηγόρου – Πελάτη, αποκομίζοντας μεγάλο όγκο πληροφοριών και αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα στις δίκες.
 

Σχόλια