Πρόσβαση χωρίς χρέωση σε επιστημονικά άρθρα και μελέτες στο διαδίκτυο οραματίζεται η βρετανική κυβέρνηση

0

Όπως ανακοινώθηκε, ο συνιδρυτής της Wikipedia Jimmy Wales δέχτηκε να λειτουργήσει ως σύμβουλος της κυβέρνησης και να συνεισφέρει στην διερεύνηση λύσεων πάνω στο θέμα.

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς οι χρήστες του διαδικτύου τις περισσότερες φορές έχουν πρόσβαση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών μόνο έναντι αντιτίμου, αφού οι εκδοτικές εταιρείες που έχουν τα σχετικά δικαιώματα χρεώνουν την ψηφιακή προβολή τους. «Δίνοντας στους ανθρώπους το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση χωρίς χρέωση σε επιστημονικές πηγές και μελέτες ονλάιν, ανοίγεται μία νέα εποχή για την ακαδημαϊκή έρευνα και συνεργασία. Μία τέτοια κίνηση θα ωθήσει την Βρετανία στην κορυφή της επιστημονικής έρευνας. Η πρόκληση βέβαια είναι πώς θα το πετύχουμε αυτό χωρίς να εκμηδενίζεται η υπεραξία των εκδοτών», ανέφερε ο αρμόδιος Υπουργός David Willetts. Ο Willetts περιέγραψε δύο πιθανές λύσεις για το πρόβλημα που ανακύπτει. Μία εκδοχή θα είναι να αναλαμβάνουν τα ίδια τα πανεπιστήμια το κόστος του εγχειρήματος, ενώ μία άλλη λύση είναι να προσφέρεται από τους ίδιους τους εκδότες δωρεάν πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Εφόσον το κυβερνητικό σχέδιο προχωρήσει, θα αναζωογονηθεί σημαντικά η επιστημονική έρευνα και θα απαλλαγούν από ένα σοβαρό κόστος οι βιβλιοθήκες των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με υπολογισμούς της κυβέρνησης, οι βιβλιοθήκες των βρετανικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων δαπανούν 200 εκατομμύρια λίρες ετησίως για την συνδρομή σε επιστημονικά περιοδικά από τη Βρετανία και αλλού.