Προσφυγές οικολόγων κατά της Gazprom

0

Την παρεμπόδιση κατασκευής του αγωγού Νόρστριμ, που θα παρέχει ενέργεια από τη Ρωσία στη Γερμανία, μέσω της Βαλτικής θάλασσας, ζητούν με δικαστικές προσφυγές τους, οικολογικά κινήματα στην πόλη Γκρέισβαλντ.
Τις δύο προσφυγές κατέθεσαν το WWF και η οργάνωση “οι φίλοι της Γης”, ενώ αν γίνουν δεκτές, θα ανασταλεί η κατασκευή του αγωγού, η κατασκευή του οποίου αναμένεται να αρχίσει τον Απρίλιο και τελεί υπό την εποπτεία της Gazprom.
Οι δύο οργανώσεις υποστηρίζουν ότι η υποθαλάσσια τοποθέτηση σωληνώσεων θα προκαλέσει έκλυση μεγάλων ποσοτήτων τοξικού νατρίου και φωσφόρου, που θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες βλάβες στο οικοσύστημα της Βαλτικής. Επιπλέον, οι προσφεύγουσες ζητούν την επιβολή στη Gazprom, προστίμου επτά εκατομμυρίων ευρώ για την “αποκατάσταση της ήδη επελθούσης ζημίας στο φυσικό περιβάλλον”.

Σχόλια