Προσφυγή για το μάθημα της πληροφορικής

0

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδος, το Σωματείο «Σύλλογος Πτυχιούχων Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Κρήτης» και 142 εκπαιδευτικοί και αδιόριστοι εκπαιδευτικοί πληροφορικής ΑΕΙ και ΤΕΙ προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αίτημα την ακύρωση απόφασης του υπουργού Παιδείας, η οποία εκδόθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο και αφορά σε αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς.
Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση και την σχετική εγκύκλιο που ακολούθησε, η διδασκαλία της πληροφορικής αντί να επαφίεται στους κλάδους πληροφορικής ΠΕ 19 και ΠΕ 20, ανατίθεται σε κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι ελάχιστα ή καθόλου εκείνο που όρισε ο νόμος 2009/92 και η εισηγητική του έκθεση.
Ως εκ τούτου οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ) και επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) να στερούνται από τη πρόσβαση στο αντικείμενο της πληροφορικής.
Ακόμη οι προσφεύγοντες, αναφέρουν ότι με την εν λόγω υπουργική απόφαση υποβαθμίζεται η ποιότητα της εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται για τα μαθήματα πληροφορικής αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι άλλων ειδικοτήτων με επιβάρυνση του προϋπολογισμού και ότι πλήττονται τα συνταγματικά δικαιώματα των μαθητών λόγω της υποβάθμισης του επιπέδου διδασκαλίας των μαθημάτων πληροφορικής.