Προσφυγή κατά της δημοσίευσης στο διαδίκτυο των κατόχων άδειας όπλου

0

Η Ένωση αξιωματικών της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης προσέφυγε στο δικαστήριο για να απαγορεύσει τη δημοσίευση στο διαδίκτυο των ονομάτων και των διευθύνσεων των αστυνομικών, που είναι κάτοχοι άδειας όπλου.

Η προσφυγή της Ένωσης στρέφεται τόσο κατά του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας Paladium.net όσο και κατά της εταιρείας παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου της ιστοσελίδας. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η δημοσίευση των ονομάτων και των διευθύνσεων των αστυνομικών, που είναι κάτοχοι άδειας οπλοφορίας αποτελεί μια αδικαιολόγητη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής και επιπλέον παραβιάζει τον περί Αστυνομίας νόμο. Σύμφωνα με την προσφυγή τους, η ιστοσελίδα δεν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό παρά την παρενόχληση και τη διακινδύνευση της ζωής εκείνων, των οποίων οι προσωπικές πληροφορίες αναρτώνται και είναι ελεύθερα προσβάσιμες στον καθένα. Εξάλλου, ο νόμος περί Αστυνομίας, που ψηφίστηκε το 2013, προβλέπει ρητά την προστασία των εν ενεργεία ή πρώην αστυνομικών, από τη δημοσιοποίηση των προσωπικών τους δεδομένων.

Η Ένωση, η οποία εκπροσωπεί περί τους 23.000 εργαζόμενους, ζητά από το δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι στοιχειοθετείται το αδίκημα της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής και να διατάξει την απενεργοποίηση της ιστοσελίδας.

 

Σχόλια