Προσωρινή δικαίωση της Google από την αμερικανική δικαιοσύνη

0

Πράσινο φως ανάβει με απόφασή του Ομοσπονδιακό Δικαστήριο στις Ηνωμένες Πολιτείες στην εταιρεία Google, που ζήτησε να μπλοκάρει προσωρινά σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του αμερικανικού υπουργείου Εσωτερικών και της Microsoft και με την οποία η εταιρεία αναλαμβάνει να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους 85 χιλιάδες υπαλλήλους του υπουργείου.
Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο δεν έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της Google περί κακής πίστης και παραβίασης των συναλλακτικών ηθών, η απόφαση ελήφθη με το σκεπτικό ότι η υλοποίηση της σύμβασης θα δημιουργούσε συγκεκριμένο καθεστώς αποκλείοντας στην πράξη οποιαδήποτε δυνατότητα διαθέτει η Google να ανταγωνιστεί την προσφορά της Microsoft.
Η προσφεύγουσα υποστήριξε ότι τον Οκτώβριο αποκλείστηκε από τον διαγωνισμό για τη συγκεκριμένη σύμβαση γιατί το υπουργείο στην επίμαχη προκήρυξη έθετε ως όρο η εταιρεία που θα αναλάβει να λειτουργήσει στο σύστημα Outlook της Microsoft. Το δικαστήριο έκρινε ότι ως προς τη συγκεκριμένη προϋπόθεση που έθετε στην προκήρυξη, το υπουργείο παρέβη τη σχετική ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Σχόλια