Προσπάθεια αποκλεισμού της συμφωνίας Visa και Mastercard με προμηθευτές για τις χρεώσεις πιστωτικών καρτών

0

Οι έμποροι ανακοίνωσαν πως θα ζητήσουν από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να απορρίψει τον προτεινόμενο συμβιβασμό, αφενός διότι το ποσό που επιδικάζεται υπολείπεται των ζημιών που υπέστησαν, αφετέρου γιατί αποκλείει την έγερση παρόμοιας αγωγής για αντι-ανταγωνιστική συμπεριφορά των Visa και Mastercard στο μέλλον.

Η συμφωνία συμβιβασμού επετεύχθη στο πλαίσιο διαμάχης για τις χρεώσεις χρήσης πιστωτικών καρτών. Σύμφωνα με την υποβληθείσα συμφωνία οι Visa και Mastercard θα καταβάλλουν περίπου 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 8 εκατομμύρια προμηθευτές. Οι προμηθευτές έχουν προθεσμία μέχρι τις 28 Μαϊου για να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά στην προτεινόμενη συμφωνία συμβιβασμού.

Σχόλια