Προστασία των προσώπων που αναδημοσιεύουν δυσφημιστικά κείμενα στο Διαδίκτυο

0

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια έκρινε ότι η αναδημοσίευση στο Διαδίκτυο άρθρων ή άλλων εγγράφων με δυσφημιστικό περιεχόμενο, δεν θεωρείται ως δυσφήμιση.

Η απόφαση αυτή αποτελεί μία νίκη για τις αμερικάνικες οργανώσεις που τάσσονται υπέρ της ελευθερίας του λόγου στο Διαδίκτυο.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την ορθή ερμηνεία του σχετικού νόμου που αφορά τα ΜΜΕ, και ο οποίος προβλέπει ότι η αναδημοσίευση κειμένων με δυσφημιστικό περιεχόμενο από χρήστες και προμηθευτές των υπηρεσιών Διαδικτύου, δεν αποτελεί αξιόποινη πράξη.

Η Δικαστής Carol Corrigan αναγνώρισε το γεγονός ότι κάποια από τα πρόσωπα ενδεχομένως να χρησιμοποιούν την «ασυλία» προκειμένου να αναδημοσιεύουν εν γνώση τους δυσφημιστικές δηλώσεις στο Διαδίκτυο.

Σύμφωνα όμως με το σκεπτικό της απόφασης της, ο νόμος έχει ως σκοπό του την προστασία της ελεύθερης έκφρασης στο Διαδίκτυο, παρέχοντας προστασία στα ενδιάμεσα πρόσωπα.

Σχόλια