Πρόστιμα από την ΕΕΤΤ σε εναλλακτικούς παρόχους

0

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων έγινε αποδέκτης πολυάριθμων καταγγελιών από καταναλωτές, οι οποίες αφορούσαν προβλήματα στην προεπιλογή φορέα και την παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο.
Η ΕΕΤΤ διευκρίνισε ότι τα σημαντικότερα προβλήματα σχετίζονταν με την αυθαίρετη ενεργοποίηση προεπιλογής φορέα, την ελλιπή ενημέρωση καταναλωτών για τη διαθεσιμότητα και το χρόνο υλοποίησης υπηρεσιών ΑΠΤΒ και τέλος, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ενεργοποίησης υπηρεσιών καθώς και αποκατάστασης βλαβών.

Ως αποτέλεσμα των καταγγελιών και των διαπιστώσεων της ΕΕΤΤ, η ανεξάρτητη αρχή επέβαλε τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα: Στη VIVODI διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 170.000 ευρώ. Στη FORTHNET 350.000 ευρώ. Στη ΤELEDOME 350.000 ευρώ. Στη ΤΕLLAS 250.000 ευρώ. Στη COSMOLINE 100.000 ευρώ και στην ON TELECOM 100.000 ευρώ.

Επιπλέον, η ΕΕΤΤ προέβη στην εξέταση νέων καταγγελιών καταναλωτών, σχετικά με την πραγματοποίηση από την τηλεφωνική τους σύνδεση ακούσιων κλήσεων προς διεθνείς προορισμούς, μέσω του ηλεκτρονικού τους υπολογιστή, και έλαβε απόφαση για τη λήψη νέων προσωρινών μέτρων, με σκοπό την προστασία των χρηστών διαδικτύου και την αποτελεσματική ενημέρωσή τους σχετικά με τους κινδύνους των κακόβουλων dialers. Συγκεκριμένα, η ΕΕΤΤ, μεταξύ άλλων, αποφάσισε:
Την παράταση για τέσσερις επιπλέον μήνες της περιόδου ισχύος της προσωρινής φραγής της απευθείας κλήσης προς τους διεθνείς προορισμούς (00 674), Νησιά Σολόμωντα (00677), Ουώλλις και Φουτούνα (00 681). Την παράταση της περιόδου ισχύος της προσωρινής φραγής της απευθείας κλήσης προς το διεθνή προορισμό Κιριμπάτι (++00686) και την ταυτόχρονη λήξη της με αυτήν των προαναφερθέντων διεθνών προορισμών. Την προσωρινή φραγή για 4 μήνες της απευθείας κλήσης από σταθερά τηλέφωνα προς έναν επιπλέον διεθνή προορισμό και συγκεκριμένα προς Γουινέα Μπισάου (00245).

Σχόλια