Πρόστιμο 1.5 εκατομμυρίου δολαρίων σε υπόθεση file-sharing στις ΗΠΑ

0

Το δικαστήριο του Ιλινόις που χειρίστηκε την υπόθεση επιδίκασε στην ενάγουσα εταιρεία παραγωγής Flava Works 150.000 δολάρια ως αποζημίωση για κάθε ταινία που ο ανωτέρω διένειμε παρανόμως μέσω torrent. Συνολικά η επιδικασθείσα αποζημίωση υπερβαίνει αρκετά τα ποσά που επιδικάζονται συνήθως σε αντίστοιχες υποθέσεις file-sharing στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, ο Fisher υπήρξε πελάτης και είχε πληρώσει για να μπορεί να δει τις εν λόγω ταινίες (pay-to –view video service). Πειρατικά αντίγραφα των ταινιών εντοπίστηκαν σε ιστοσελίδες file-sharing, ενώ το ψηφιακό ίχνος των αντιγράφων κατέληγε στον Fisher. Η ταυτοποίηση του Fisher ως υπεύθυνου για την ανάρτηση των πειρατικών συνδέσμων προέκυψε βάσει των μοναδικών ψηφιακών κωδικών που έδινε η εταιρεία σε κάθε ταινία που πρόβαλαν οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία της πελάτες.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αρχικά η εταιρεία παραγωγής είχε στραφεί κατά συνολικά δεκαπέντε ατόμων ως υπόπτων για την παράνομη διακίνηση αντιγράφων των ταινιών της σε ιστοσελίδες file-sharing. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι δίκες δεν προχώρησαν λόγω ελλιπούς αποδεικτικού υλικού.

Σχόλια