Πρόστιμο 561 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Microsoft

0

Πρόστιμο συνολικού ύψους 561 εκ. ευρώ επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αμερικανική εταιρεία Microsoft για παραβίαση των όρων της συμφωνίας σχετικά με την παροχή στους χρήστες της δυνατότητας επιλογής του προγράμματος περιήγησης που οι ίδιοι επιθυμούν.

Η σχετική συμφωνία είχε υπογραφεί το 2009 και δεσμεύει τον τεχνολογικό κολοσσό έως το 2014. Όμως, σε σχετική έρευνα της Επιτροπής, διαπιστώθηκε ότι η αρχική οθόνη επιλογής των Windows 7, τα οποία είχαν τεθεί σε κυκλοφορία τον Μάιο του 2011 έως τον Ιούλιο του 2012 παραβίαζε τις ως άνω δεσμεύσεις.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, Joaquín Almunia τόνισε ότι η υπόθεση είχε θεωρηθεί λήξασα με τον ανωτέρω συμβιβασμό. Η Microsoft είχε υποχρεωθεί να δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να εγκαθιστούν τον browser της επιλογής τους και να μην πραγματοποιείται αυτόματη εγκατάσταση του Internet Explorer, τηρώντας τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Όμως, όπως προσθέτει ο ίδιος, η διαπιστωθείσα μη συμμόρφωση με τους όρους και τις δεσμεύσεις αποτελεί σοβαρή παραβίαση, η οποία πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά. Εκτιμάται δε, ότι περίπου 15 εκ. χρήστες δεν μπόρεσαν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο σε εταιρεία για μη συμμόρφωση με τις συμφωνημένες δεσμεύσεις. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται μάλιστα ότι για τον τελικό υπολογισμό του προστίμου συνεκτιμήθησαν η βαρύτητα και η διάρκεια της παραβίασης, η ανάγκη διασφάλισης της αποτελεσματικότητας του προστίμου καθώς και το γεγονός ότι η Microsoft έχει παραδεχθεί το συγκεκριμένο σφάλμα και έχει συνεργαστεί με τις αρχές για την έρευνα της υπόθεσης.

Σχόλια