Πρόστιμο στον ΟΤΕ για μη παροχή στοιχείων για τον έλεγχο εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού

0

Την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 2.000.000 ευρώ στην εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε αποφάσισε η ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ως αποτέλεσμα ακροαματικής διαδικασίας, κατόπιν διαπίστωσης παραβιάσεων της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα, μη παροχής στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕΤΤ είχε καλέσει με επιστολή της την ΟΤΕ Α.Ε. να της παράσχει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, στο πλαίσιο του κοστολογικού ελέγχου έτους 2008 και του ελέγχου εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού, ιδίως του ελέγχου συμπίεσης περιθωρίου τιμών για τη φωνητική τηλεφωνία.

Σημειώνεται ότι για την επιβολή του προστίμου, ελήφθη υπόψη το γεγονός ότι η ΟΤΕ Α.Ε έχει γίνει επανειλημμένα υπότροπος όσον αφορά στην τήρηση των υποχρεώσεών της για την παροχή στοιχείων.

Σχόλια