Προτάσεις Κομισιόν για τη στήριξη της ενεργειακής πολιτικής και του διαδικτύου

0

Σειρά πρόσθετων επενδύσεων πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας αλλά και των ευρυζωνικών υποδομών διαδικτύου, συνολικού ύψους 5 δισ. ευρώ, οι οποίες θα προσφέρουν τα αναγκαία κίνητρα για την οικονομία της Ε.Ε. βραχυπρόθεσμα και, συγχρόνως, θα εξυπηρετούν στρατηγικούς στόχους, όπως η ενεργειακή ασφάλεια.

Όσον αφορά την Ελλάδα τα προγράμματα που προτείνονται είναι:
1. Κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου ITGI-Ποσειδών (Ελλάδα-Ιταλία). Η κοινοτική συνδρομή προς τις δύο χώρες θα ανέλθει σε 100 εκατ. ευρώ.
2. Κατασκευή συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου προς τη Σλοβενία, μεταξύ των αυστριακών συνόρων και της Λιουμπλιάνα (με εξαίρεση τη σύνδεση Ρόγκατετς-Κιντρίτσεβο). Η κοινοτική συνδρομή για το έργο αυτό που αφορά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ.
3. Επέκταση της δυνατότητας αποθήκευσης φυσικού αερίου στον τσέχικο κόμβο. Πρόκειται για συνεισφορά ύψους 20 εκατ. ευρώ που αφορά όλα τα κράτη-μέλη.
Από το συνολικό ποσό των 5 δισ. ευρώ, η μερίδα του λέοντος (250 εκατ. ευρώ) προορίζεται για την κατασκευή του αγωγού «Ναμπούκο», που θα τροφοδοτεί την Ευρώπη με φυσικό αέριο από την Κασπία μέσω Τουρκίας.

Σχόλια