Προτάσεις Visa σε Κομισιόν για περιορισμό χρεώσεων στις διατραπεζικές συναλλαγές

0

Οι προτάσεις συνίστανται στον περιορισμό των ισχυουσών χρεώσεων σε διατραπεζικές συναλλαγές κατά 40 έως 60 τοις εκατό και στην αναμόρφωση των οικείων κανόνων με στόχο την διευκόλυνση του διασυνοριακού ανταγωνισμού.

Η Επιτροπή είχε ειδοποιήσει την Visa τον Ιούλιο του 2012 για τις ενστάσεις της ως προς την πολιτική χρεώσεων που ακολουθεί η εταιρεία. Εφόσον οι παρούσες προτάσεις κριθούν ικανοποιητικές, δεν αποκλείεται η Επιτροπή να αποφασίσει να τις καταστήσει νομικά δεσμευτικές. Θετικής υποδοχής έτυχαν οι προτάσεις της Visa και από τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Χοακίν Αλμούνια.

Ο Αλμούνια χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Visa, δηλώνοντας σχετικά: «Δεδομένης της σημασίας που έχουν οι κάρτες πληρωμών για τους Ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις της ενιαίας αγοράς, είναι προτεραιότητα της Επιτροπής να δώσει ένα τέλος στους περιορισμούς του ανταγωνισμού λόγω διατραπεζικών συμφωνιών. Η απόφαση της Visa είναι ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή».

Σχόλια