Πρόταση νόμου για απαγόρευση πρόσβασης των ανηλίκων σε ιστοσελίδες του διαδικτύου.

0

Η Βουλή της Αμερικής με συντριπτική πλειοψηφία ψήφισε να απαγορευτούν οι κοινωνικές ιστοσελίδες στα σχολεία και τις βιβλιοθήκες.

Ο νόμος απαγορεύει στις χρηματοδοτούμενες από το δημόσιο οργανώσεις, όπως είναι τα σχολεία και οι βιβλιοθήκες, να παραχωρούν στους ανήλικους την πρόσβαση σε ιστοσελίδες που έχουν δωμάτια συνομιλίας (chat rooms) ή στοιχεία “”κοινωνικής δικτύωσης””.

Βάσει του προτεινόμενου νόμου, οι ενήλικοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανακοινώσεων (FCC) θα αποφασίσει ποιες ιστοσελίδες θα ελεγχθούν και θα απαγορευθεί η πρόσβασή τους.

Η ψήφιση του νόμου καταδικάστηκε από την Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών (ΑLΑ), καθώς υποστηρίζει ότι εμποδίζεται η δυνατότητα των σπουδαστών για εκμάθηση από απόσταση και η πρόσβαση των χρηστών σε ουσιαστικές εφαρμογές και υπηρεσίες του Διαδικτύου.

Ο προτεινόμενος νόμος θα περάσει από τη Σύγκλητο σε ψηφοφορία που αναμένεται στις αρχές αυτού του μήνα.

Σχόλια