Πρόταση νόμου για την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών

0

Η αμερικανική κυβέρνηση δημοσιοποίησε την περασμένη Παρασκευή μια πρόταση νόμου που θα αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, επαναφέροντας την συζήτηση στον τρόπο ελέγχου των εταιρειών που συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες καταναλωτών, μέσω αισθητήρων, εφαρμογών και περιήγησης στο διαδίκτυο.
 
Η πρόταση για την επονομαζόμενη «Διακήρυξη για την Προστασία της Ιδιωτικότητας των Καταναλωτών» καλεί τις εταιρείες να εξηγούν τις πρακτικές τους σχετικά με την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια σε «σαφή και ευκόλως κατανοητή γλώσσα», να επιτρέπουν στους καταναλωτές να βλέπουν, να διορθώνουν και να διαγράφουν τις πληροφορίες που διατηρούν γι’ αυτούς, και να μην πωλούν ή επαναχρησιμοποιούν δεδομένα κατά τρόπο που να προκαλεί φόβο ή έκπληξη στους καταναλωτές.
 
Ο νόμος προβλέπει τη θέσπιση κανόνων δεοντολογίας από τις εταιρείες όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα και τη δημιουργία συμβουλίων επιθεώρησης της προστασίας της ιδιωτικότητας, τα οποία θα επιβλέπονται από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου. Απαιτεί επίσης από τις εταιρείες να εξετάσουν τον «ανόμοιο αντίκτυπο» των μεγάλων αλγορίθμων, δηλαδή το εάν η συλλογή πληροφοριών, ιδίως από νέες διαδικτυακές πηγές δεδομένων, μπορεί να επιφέρει διακρίσεις κατά συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων. Για παράδειγμα, ένας αλγόριθμος που ελέγχει συγκεκριμένα κριτήρια μπορεί να αρνείται τη χορήγηση δανείων σε άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και αν οι κατασκευαστές του λογισμικού δεν είχαν τέτοιο σκοπό.
 
Οργανώσεις για την προστασία των καταναλωτών εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους, ισχυριζόμενες ότι το προσχέδιο νόμου παρέχει υπερβολικά μεγάλες ελευθερίες στους συλλέκτες δεδομένων και σημείωσαν ότι η κυβέρνηση δεν μερίμνησε για τον περιορισμό των κατηγοριών προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από τις εταιρείες.
 
Προς το παρόν, οι πρακτικές των επιχειρήσεων βαίνουν αντίθετα με τους στόχους του νομοσχεδίου. Οι  πολιτικές απορρήτου των εταιρειών είναι κατά κύριο λόγο πυκνογραμμένες, επιφυλάσσονται του δικαιώματος να συλλέγουν αδιάκοπα τις πληροφορίες των χρηστών και δεν εξηγούν, σχεδόν καθόλου, τον τρόπο χρήσης των δεδομένων από τις εταιρείες.

Σχόλια