Πρωτοβουλία της βιομηχανίας κινητών τηλεφώνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων

0

Πρόκειται για πρωτοβουλία του MEF (Mobile Entertainment Forum), το οποίο έχει αναλάβει την ανάπτυξη των κατάλληλων εργαλείων για την υλοποίηση της προσπάθειας.

Συγκεκριμένα, στόχος των εταιρειών είναι η ανάπτυξη εργαλείων που θα διαχωρίζει μεταξύ των πληροφοριών που θέλουν να μοιραστούν οι χρήστες με τρίτους και εκείνων που επιθυμούν να παραμείνουν προσωπικές. Επιπλέον, θα δίνεται στους χρήστες η ευχέρεια να επιλέγουν οι ίδιοι αν θέλουν αυστηρότερες ή μη ρυθμίσεις προστασίας των δεδομένων που αναρτούν στα κοινωνικά δίκτυα. «Είναι μεγάλη ανάγκη για τη βιομηχανία κινητών τηλεφώνων να βρει τα κατάλληλα μέσα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των καταναλωτών ως προς το ποιές πληροφορίες θα κρατήσουν ανοιχτές στο κοινό», σχολίασε ο Andrew Bud, που επιβλέπει την πρόοδο της πρωτοβουλίας. Σύμφωνα με τον Bud, το βασικό είναι η γνώση και η επικοινωνία, καθώς προς το παρόν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας δεν είναι τις περισσότερες φορές σε θέση να γνωρίζουν τί είδους ρυθμίσεις ασφαλείας έχει επιλέξει ο κάθε χρήστης.

Το λογισμικό που αναπτύσσεται από την ομάδα του MEF θα επιτρέπει την αυτόματη καταχώριση (“tagging”) των πληροφοριών ως δεδομένων τα οποία μοιράζεται ή δεν μοιράζεται ο χρήστης. Στόχος είναι με την ταυτοποίηση των δεδομένων, να μην καθίσταται δυνατή η αξιοποίησή τους από εφαρμογές χωρίς τη θέληση του χρήστη. Αυτό είχε συμβεί με πρόσφατη εφαρμογή smartphone  -την εφαρμογή “Girls Around Me”-, η οποία συνδύαζε πληροφορίες από τους λογαριασμούς Facebook και Foursquare των χρηστών, ώστε να εμφανίζονται μαζί η τοποθεσία και το προφίλ του χρήστη πάνω στο χάρτη της πόλης.
 

Σχόλια