Ραγδαία αύξηση των κυβερνοεπιθέσων σε επιχειρήσεις το 2014

0

Σύμφωνα με νέα έρευνα της εταιρίας ασφαλείας Kaspersky Lab, οι διαδικτυακές και ηλεκτρονικές επιθέσεις σε επιχειρήσεις, παγκοσμίως, σημείωσαν αύξηση το 2014, σε σχέση με τα δύο προηγούμενα έτη.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 12% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι έπεσαν θύματα επίθεσης όταν, το 2013, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 9%.
Στην Ευρώπη, το 12% των επιχειρήσεων ανέφερε επιθέσεις στην έρευνα του 2014, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην περσινή έρευνα είχε φτάσει το 7%.

Το 18% των κυβερνητικών φορέων και των οργανισμών στον τομέα της Άμυνας, παγκοσμίως, ανέφερε τουλάχιστον μία επίθεση κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό των επιθέσεων που σημειώθηκαν στους συγκεκριμένους τομείς ήταν το υψηλότερο που κατέγραψε η φετινή έρευνα, τη στιγμή που ο μέσος όρος για το σύνολο των επιχειρηματικών τομέων παγκοσμίως ανήλθε στο 12%.

Ωστόσο, οι επιθέσεις δεν περιορίζονται στους κυβερνητικούς φορείς και στην Αμυντική βιομηχανία, καθώς ποσοστά υψηλότερα από τον μέσο όρο καταγράφηκαν στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, όπου το 17% των επιχειρήσεων ανέφερε επιθέσεις, καθώς και στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και των Μεταφορών & Logistics, όπου οι επιθέσεις  κατά τους τελευταίους 12 μήνες άγγιξαν το 16%.

Τα αποτελέσματα αυτά, τα οποία προέκυψαν από τη συνεργασία με την εταιρεία B2B International, δημοσιεύτηκαν στην έκθεση «IT Security Risks 2014» της Kaspersky Lab, στην οποία περιγράφονται, μεταξύ άλλων, οι κατηγορίες των εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων ασφαλείας που αντιμετωπίζουν συχνότερα οι επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους, τα κόστη που συνδέονται με τα περιστατικά ψηφιακής ασφαλείας και τα είδη των δεδομένων που χάνονται, ως αποτέλεσμα αυτών των επιθέσεων.

Στη μελέτη συμμετείχαν σχεδόν 4.000 στελέχη του κλάδου της πληροφορικής από 27 χώρες.