Ρωσία: Έγκριση νομοσχεδίου, για το «δικαίωμα στη λήθη»

0

Το νομοσχέδιο, με το οποίο επιβάλλεται στις μηχανές αναζήτησης η υποχρέωση αφαίρεσης των άσχετων ή παρωχημένων προσωπικών πληροφοριών των χρηστών του διαδικτύου, εφόσον τους ζητηθεί, εγκρίθηκε καταρχήν από το Ρωσικό Κοινοβούλιο.

Το εν λόγω νομοσχέδιο κινείται στα πρότυπα του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου, για το «δικαίωμα στη λήθη», στα πλαίσια του οποίου οι μηχανές αναζήτησης υποχρεούνται στη διαγραφή ορισμένων αποτελεσμάτων, τα οποία εμφανίζονται κατόπιν αναζήτησης, με βάση το ονοματεπώνυμο ενός ατόμου. Το αντίστοιχο ρωσικό νομικό πλαίσιο έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση, σχετικά με ζητήματα λογοκρισίας, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες καλούνται να κρίνουν κατά περίπτωση σχετικά με τη διαγραφή του επίμαχου περιεχομένου, ισορροπώντας το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα με την ελευθερία της πληροφόρησης.

Σε αντίθεση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς κανόνες, στο ρωσικό νομικό πλαίσιο οι μηχανές αναζήτησης υποχρεούνται στην αφαίρεση των προσωπικών πληροφοριών ενός ατόμου, ακόμα και αν με την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, ενώ αδυναμία συμμόρφωσης επισύρει την επιβολή προστίμου.

«Οι περιορισμοί οι οποίοι θεσπίζονται με το συγκεκριμένο νομοθέτημα αντικατοπτρίζουν την ανισορροπία ανάμεσα στα ιδιωτικά και τα δημόσια συμφέροντα, καθώς περιορίζεται ή καθίσταται αδύνατη η πρόσβαση του κοινού σε σημαντικές και αξιόπιστες πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος της Yandex, της δημοφιλέστερης μηχανής αναζήτησης στη Ρωσία.