Ρυθμίσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των ερτζιανών μόλις ολοκληρωθεί η μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Σχέδια δράσης για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συχνοτήτων που ελευθερώνονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση χάρη στη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση, επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στόχος της Κομισιόν είναι να γίνει συντονισμένα η κατανομή του ραδιοφάσματος, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να ενισχυθούν καινοτόμες υπηρεσίες, όπως η ασύρματη σύνδεση στο Ίντερνετ, η προηγμένης τεχνολογίας κινητή τηλεφωνία, τα νέα διαδραστικά τηλεοπτικά κανάλια υψηλής ευκρίνειας.
Με τη μετάβαση στην ψηφιακή τηλεόραση, ελευθερώνονται τα 4/5 των ερτζιανών κυμάτων. Αυτά θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να αξιοποιηθούν, προκειμένου να αποκτήσουν γρήγορες ευρυζωνικές συνδέσεις απομακρυσμένες περιοχές, όπου η σταθερή τηλεφωνία ακόμα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ποιότητά της και το εύρος κάλυψης. «Το ψηφιακό μέρισμα αποτελεί μοναδική ευκαιρία ώστε η “ευρυζωνικότητα για όλους” να γίνει πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη και να δώσει ώθηση σε ορισμένους από τους πλέον καινοτόμους τομείς της οικονομίας μας», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος της Ε.Ε. για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας, Βίβιαν Ρέντινγκ.
Οι προτάσεις της Επιτροπής ζητούν από τα κράτη-μέλη να επιταχύνουν την κατάργηση της αναλογικής τηλεόρασης και να την έχουν ολοκληρώσει το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2012. Παράλληλα, παρουσιάζουν «τον τρόπο με τον οποίο ένα μέρος του αποδεσμευόμενου ραδιοφάσματος, η υποζώνη των 790-862 MHz (το ραδιοφάσμα μεγάλων αποστάσεων, που διαπερνά κτίρια), μπορεί να διατεθεί για να στηρίξει την ανάπτυξη νέων ασύρματων υπηρεσιών (όπως υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας 3ης και 4ης γενιάς που επιτρέπουν βίντεο συνεχούς ροής, πλήρη περιήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό και ταχεία τηλεφόρτωση σε συσκευές κινητού τηλεφώνου. Τούτο θα συμβάλει στην επίτευξη, έως το τέλος του 2013, του στόχου της ευρυζωνικής κάλυψη υψηλής ταχύτητας για το 100% του πληθυσμού της Ε.Ε.».

Σχόλια